Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3.výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I. 4.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I. Operační program zaměstnanost
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlášeny výzvy 3 a 4 z Operačního programu zaměstnanost

Od 26.3.2018 mohou žadatelé podávat projekty do výzev MAS Vladař z Operačního programu zaměstnanost. Jedná se o výzvy na podporu zaměstnanosti a prorodinná opatření.

Odkazy na texty výzev:

Článek vyšel : 26.3.2018