Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. a výsledek hospodaření za rok 2019

Správní rada MAS Vladař o.p.s. na svém jednání 28.8.2020 odsouhlasila znění výroční zprávy, výsledek hospodaření a seznámila se s auditem účetní závěrky za rok 2019. MAS Vladař o.p.s hospodařila v roce 2019 se ziskem 200.000 Kč, které jsou použity na hrazení ztrát z minulých let. Externí audit účetní závěrky je bez zjištění nedostatků.

Výroční zpráve ke stažení: www.vladar.cz/soubory/texty/text_00023/635_audit2019_masvladar.pdf

Článek vyšel : 3.9.2020