Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

WORKSHOP - výstupy ze setkání IROP 3 Vzdělávání pro základní a mateřské školy v Kadani

Dne 7. 3. 2023 proběhlo pracovní setkání v Kadani. Tématem a hlavním programem bylo mapování absorbční kapacity území MAP Kadaňsko a dalších školských zařízeních (ZŠ a MŠ) v rámci území MAS Vladař pro nové programové období CLLD IROP 3 – Vzdělávání.

Na základě potřebnosti mapování území MAS Vladař již s vazbou na chystané výzvy v operačním programu IROP pro programové období 2021 - 2027 se konal v prostorách základní školy v Kadani workshop, který měl za úkol a cíl řešit se zástupci mateřských a základních škol jejich aktuální potřeby, plány, projektové záměry.

Tato akce navazovala na ukončenou pracovní skupinu financování v rámci místních akčních plnů Kadaňsko. Na akci dorazili i zástupci dalších školských zařízeních, kteří jsou součástí našeho území.

Za MAS Vladař poskytla věcné informace manažerka operačního programu IROP Andrea Nipauerová. Na základě často kladených dotazů ze strany zástupců a tak i potenciálních žadatelů byl sestaven program a také připravena prezentace. V průběhu workshopu byly řešeny dotazy s níže uvedenou tematikou.

Informace byly cíleny a mají vazbu na:

  • projektové záměry MAP a jejich případné podporované aktivity
  • strategické dokumenty
  • oprávnění žadatelé
  • termíny (vyhlášení a otevření výzev MAS) a harmonogram výzev na 2023 / 2024
  • dostupné informace v programovém dokumentu IROP
  • výše dotace a spoluúčast žadatele
  • rozdělení regionů PR a MRR
  • dostupnost dokumentů a informací IROP a MAS Vladař

 

V příloze článku naleznete prezentaci z konané akce a zápis. Všem, kteří meli možnost být přítomni děkujeme za jejich účast. Další akce pro základní a mateřské školy se budou již konat s vazbou na otevření a vyhlášení výzev v opatření IROP 3 Vzdělávání. Místo a čas konání bude včas na našem webu uveden včetně informací k dané chystané výzvě MAS Vladař.

 

Pro případné dotazy či individuální konzultace kontaktujte:

  • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 9.3.2023