Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Zářijový newsletter OP VVV 2023

Dokumentace k Šablonám OP JAK je stále aktuální, Dotaz měsíce, Manuál ke kvalifikačním předpokladům v Šablonách po novele zákona o PP

Dokumentace k Šablonám OP JAK je stále aktuální

I po ukončení výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů. Kde ji naleznete a další informace zde.

 

Dotaz měsíce

MŠMT vybírá každý měsíc nejčastější dotazy.

Je možné realizovat šablonu Inovativní vzdělávání o letních prázdninách?

Odpověď je zde.

Kdo může být externím odborníkem v šabloně Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání? Je možné pozvat odborníka, který má v naší škole pouze částečný úvazek (0,2) jako školní psycholog a většinovým úvazkem (0,8) působí v soukromé instituci?

Odpověď je zde.

Máme ve škole speciální pedagožku s úvazkem 0,6 z projektu šablon OP JAK. Měla by mít 8 hodin předmětů speciální pedagogické péče (PSPP). Mohou se tyto hodiny započítat právě do tohoto úvazku 0,6 ze šablon?

Odpověď je zde.

 

Manuál ke kvalifikačním předpokladům v Šablonách po novele zákona o PP

Manuál je podpůrnou pomůckou pro příjemce, která podrobně vysvětluje požadovanou kvalifikaci v personálních šablonách. A to na základě novely zákona o pedagogických pracovnících. Ke stažení je zde.

Článek vyšel : 27.9.2023