Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Zápisy z jednání Valné hromady
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Zasedání Valné hromady MAS Vladař 2015

Dne 4. listopadu 2015 se v Podbořanech uskutečnilo I. zasedání Valné hromady v roce 2015

Dne 4. listopadu 2015 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Podbořanech uskutečnilo I. zasedání MAS Valné hromady v roce 2015.

Partneři MAS Vladař při svém zasedání řešili otázky ohledně procesu Standardizace MAS Vladař, zaobírali se tvorbou SCLLD MAS Vladař pro období 2014-2020 a dostalo se na řadu i financování MAS Vladař o.p.s. a přijetí nových partnerů MAS Vladař: (Václav Beneš z Malměřic a Ing. Jana Fišerová z Postoloprt). 

Parneři MAS Vladař se zaobírali dokumentem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař pro období 2014 - 2020. Vznikající dokument je téměř již před svým dokončením, zbývá jen dopracovat některé formální náležitosti a zapracovat výstupy z posledních komunitních setkání. VH MAS Vladař se tedy rozhodla převézt některé ze svých kompetencí na Rozhodovací komisi MAS Vladař, aby se tak urychlilo podání SCLLD.

Při svém zasedání partneři MAS Vladař přenesli některé své kompetence na členy Rozhodovací komise, a to: 

- Rozhodnutí o přijetí nebo vylouření partnera MAS Vladař

- Schválení SCLLD MAS Vladař pro roky 

 

V rámci zasedání VH MAS Vladař došlo k volbě členů Rozhodovací, Kontrolní i Výběrové komise. O aktuálním složení orgánů Rozhodovací, Kontrolní a Výběrové komise, se můžete dočíst v zápise z tohoto zasedání.

Zápis i fotogalerii si můžete přečíst níže

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.4.2015