Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COVID-19

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dnes Závazné stanovisko č. 20.

Vážení žadatelé a příjemci.

V současné době je realizace a udržitelnost projektů IROP výrazně ztížena epidemiologickou situací v ČR spojenou s výskytem COVID-19. Dopady této krize, zejména pak zavedená krizová a mimořádná opatření Vládou České republiky, jednotlivými ministerstvy a místními samosprávami (dále také „mimořádná opatření“), komplikují proces podání a hodnocení již předložených žádostí o podporu, realizaci podpořených projektů i zachování výstupů již zrealizovaných projektů v období udržitelnosti. Nejvýrazněji jsou ovlivněny harmonogramy realizace projektů, plnění závazných lhůt vyplývajících z dokumentace pro žadatele a příjemce a plnění účelu u projektů, jejichž výstupy není možné kvůli mimořádným opatřením využívat.

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 7. 4. 2020 Závazné stanovisko č. 20. Účelem tohoto závazného stanoviska je usnadnit žadatelům a příjemcům IROP řízení realizace a udržitelnosti jejich projektů v souvislosti se současnou epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem COVID-19.

Vzhledem k tomu, že dopady opatření při boji proti novému typu viru způsobujícímu onemocnění COVID-19 mohou pro žadatele a příjemce znamenat velké množství různých obtíží při realizaci a udržitelnosti projektů, přistoupil ŘO IROP k vydání tohoto Závazného stanoviska, jehož účelem je usnadnit žadatelům a příjemcům řízení realizace a udržitelnosti jejich projektů v souvislosti se současnou krizí. ŘO IROP nebude závěry tohoto Závazného stanoviska promítat do Obecných pravidel pro žadatele a příjemce při jejich příští revizi. Informace uvedené v tomto Závazném stanovisku se vztahují pouze k dopadům na projekty vzniklým kvůli existenci mimořádných opatření a jejich platnost je tak časově omezená, nikoli obecná.


Bližší a přesné informace naleznete zde: Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 nebo si dokument můžete stáhnout přímo v článku v přílohách.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.4.2020