Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Záznamy z webinářů Káva se SFŽP ČR aneb Co nového chystáme pro obce a města

Odborníci Státního fondu životního prostředí ČR představují aktuální a připravované dotační tituly na nejbližší období v oblasti životního prostředí pro roky 2022+

Najdete na webu SFŽP: https://www.sfzp.cz/zaznamy-webinare-kava-se-sfzp-cr/

Článek vyšel : 1.2.2022