Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: ARCHIV - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

ZMĚNA - aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP

ŘO IROP vydal ke dni 6. 3. 2019 revizi dokumentu Obecných pravidle pro žadatele a příjemce - verze 1.12

Ke dni 6. 3. 2019 vyšla revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.12 včetně povinných příloh tohoto dokumentu, které budou platné a vztahovat se jak k nově vyhlášeným výzvám MAS Vladař v roce 2019, tak k administraci schválených žádostí o podporu v rámci výzev MAS Vladař za rok 2017 až 2018, které jsou v současné chvíli ve stavu projektu "Projekt ve fyzické realizaci", což znamená soulad s uvedenou textaci výzvy MAS, cituji:

 

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro danou výzvu IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými a Specifickými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy.

V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

 

Novou verzi naleznete zde:

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - verze 1.12
  • povinné přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - verze 1.12

Galerie :

Článek vyšel : 7.3.2019