Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I. 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.
Aktuality:

Zveřejňujeme kontrolní listy k 1. výzvě MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I., 2. výzvě MAS Vladař - IROP 1 Doprava - I.

Kontrolní listy věcného hodnocení k aktivitám:
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu


Vážení žadatelé a příjemci podpory.

K dnešnímu dni, tedy k 12. 6. 2023, jsou u vyhlášených a otevřených výázev MAS Vladař v operačním programu IROP zveřejněné kontrolní listy k věcnému hodnocení. Více naleznete přímo na stránce dané výzvy.

1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.

2. výzva MAS Vladař - IROP 1 Doprava - I.

 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 12.6.2023