Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Grantový program PK

GRANTOVÝ PROGRAM MAS Vladař na území obcí Plzeňského kraje


MAS Vladař za podpory Plzeňského kraje vyhlašuje výzvu na předkládání projektů GP PK 2018

Termín příjmu žádostí: od 10. 9. 2018 0:00 do 30. 9. 2018 23:59

Podporovaná témata:

  • Kulturní, společenské a sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Plzeňském kraji

Maximální velikost projektu: 15 tis. Kč

Celková výše finančních prostředků Grantového programu MAS Vladař pro rok 2018, která je schválena Rozhodovací komisí MAS Vladař, je 50.000,- Kč.

Aktuality k tématu Grantový program PK:

© MAS Vladař 2016