Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. /

Orgány a dokumenenty MAS Vladař o.p.s.

MAS Vladař o.p.s. (ič 26404818) byla registrována 1.2.2006 na základě zakladatelské smlouvy, fungování obecně prospěšné společnosti se řídí statutem.

Aktuální verze zakládací smlouvy MAS Vladař o.p.s.

Aktuální verze statutu MAS Vladař o.p.s.

Orgány MAS Vladař o.p.s. a jejich aktuální obsazení :

 

    © MAS Vladař 2016