Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu č. 7 / 2019 - PŘÍRODNÍ ZAHRADY / prioritní oblast 6. Environmentální prevence

NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady, alokace 250 mil. Kč, výše podpory na jeden projekt 85%

Cílem výzvy je:

rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

 

Předmětem podpory jsou níže uvedené aktivity:

  • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
  • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
  • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

 

Oprávnění příjemci:

  • obce;
  • předškolní zařízení: mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny;
  • základní školy;
  • střední školy;
  • domy dětí a mládeže;
  • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO;
  • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

 

Alokace: 250 mil. Kč

Výše podpory: Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 3. 2. 2020 od 10:00 hod. do 31. 3. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady

 

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Žádosti budou přijímány přes Agendový informační systém SFŽP ČR.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 22.10.2019, počet zobrazení : 4932