Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

4. výzva MAS Vladař-IROP - Kontrolní listy

Kontrolní listy pro hodnocení formální náležitosti a přijatelnosti projektu, věcné hodnocení

K 1. 6. 2018 byly schváleny ŘO IROP kontrolní listy MAS Vladař pro 4. výzvu. Jedná se o kontrolní listy pro hodnocení FNaP (formální hodnocení a přijatelnost projektu) a věcného hodnocení přijatých žádostí této výzvy.

Pro úspěšné hodnocení "FNaP", přidělení statutu "VYHOVĚL" a předání žádosti k věcnému hodnocení, musí žadatel splnit uvedené podmínky u jednotlivých kritérií včetně uvedených podotázek (podkritérium), pokud jsou u hlavního kritéria uvedeny.

U kontroly věcného hodnocení, je potřebné splnit bodové hodnocení dle uvedených kritérií, kdy je na konci dokumentu uvedena minimální hranice získaných bodů pro splnění úspěšného věcného hodnocení a předání žádosti do dalšího kroku hodnocení, a to ZOZ (závěrečné ověření způsobilosti).

Kontrolní listy jsou rozděleny na jednotlivé aktivity - "KL" infrastruktury předškolního vzdělávání a "KL" infrastruktury základních škol a jsou dostupné a ke stažení zde (přílohy výzvy):

4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)

Galerie :

Článek vyšel : 5.6.2018