Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Harmonogram výzev ARCHIV 2021 Harmonogram výzev 2021_2 Harmonogram výzev 2021_1 Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace čerpání alokace MAS Vladař o.p.s. v operačním programu IROP 2014 - 2020

Ke dni 5. 2. 2021 pro Vás byla připravena na stránkách MAS Vladař aktualizace tabulky čerpání v operačním programu IROP

Vážení partneři, členové, příznivci, žadatelé a příjemci MAS Vladař.

Dne 5. 2. 2021 na našich webových stránkách došlo ke kompletní aktualizaci čerpání finanční alokace v operačním programu IROP, které bylo MAS Vladař schváleno a přiděleno na programové období 2014 - 2020. Dále zde naleznete také podrobné informace a vysvětlení k dané tabulce včetně odkazu na Harmonogram výzev pro rok 2021, o kterém jsme již také informovali a to s vazbou na uvedený článek dne 6. 1. 2021 a zaslání informací formou mailové korespondence.

 

Tabulka čerpání IROP: http://vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html

 

V případě dotazů kontaktujte projektového manažera:

  • Nipauerová Andrea, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
    • kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany, sídlo: MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč
    • Mobil: + 420 724 168 451, Tel.: +420 353 399 708
    • Email: andrea.nipauerova@vladar.cz
    • Web: www.vladar.cz

 

Galerie :

Článek vyšel : 5.2.2021