Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

Harmonogram výzev 2021_1

Ke stažení:

Stáhnout vše

VERZE 1 - Harmonogram výzev platný pro období od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2021.

Případná změna nebo aktualizace harmonogramu bude vždy označena platným číslem verze a vymezením platného období, tedy příslušným datem.

 

kontaktní osoba: manažer operačního programu IROP, p. Nipauerová Andrea

Aktuality k tématu Harmonogram výzev 2021_1:

© MAS Vladař 2016