Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027

Aktuality k tématu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027:

Stránky v této kategorii: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+, Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

© MAS Vladař 2016