Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 /

Společná zemědělská politika (SZP) 2021+

Logo SZP

Projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027, pro intervenci 52.77 – LEADER

Alokace MAS Vladař: 65 124 900 Kč

Podporované oblasti:

  • SZP1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
  • SZP2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese
  • SZP3 - Nezemědělské podnikání
  • SZP4 - Podnikání malých a středních podniků
  • SZP5 - Základní služby a obnova obcí
  • SZP6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině
  • SZP7 - Projekty spolupráce MAS

Další informace naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu a Ministerstva zemědělství ČR.

Aktuality k tématu Společná zemědělská politika (SZP) 2021+:

© MAS Vladař 2016