Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař

Evropské fondy, implementující integrovaný nástroj CLLD, zdaleka neřeší celou paletu potřeb venkova. K nalezení dalších zdrojů na dofinancování podpory dalších cílů jsme tak oslovili kraje, ty souhlasili s podporou zejména menších projektů s cílem aktivizovat venkovské komunity a podpořit komunitní život.

MAS Vladař díky podpoře Plzeňského a Ústeckého kraje podporuje formou místních grantů projekty na území těchto krajů.

 

Výzvy Ústeckého kraje

Aktuálně je otevřena výzva "Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK"!
Příjem žádostí byl ukončen 26. 11. 2021.

Logo Plzeňského kraje

Výzvy Plzeňského kraje

Aktuálně probíhá hodnocení žádostí ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2021 PK"!
Příjem žádostí byl ukončen 14. 11. 2021.

Aktuality k tématu Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař:

Stránky v této kategorii: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE, Program rozvoje Ústeckého kraje, GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE

© MAS Vladař 2016