Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově PK 2024
Aktuality:

Hodnocení žádostí ve výzvě Podpora komunitního života na venkově PK 2024

Žádosti přijaté ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově PK 2024" prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhlo věcné hodnocení projektů, na jehož základě se uskuteční výběr projektů, které budou podpořeny.

Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu ve výzvě výzvě "Podpora komunitního života na venkově PK 2024". Všechny přijaté žádosti splnily podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Postoupily tak k věcnému hodnocení, které proběhlo v pondělí 10. července. Výběrová komise jednotlivé projekty obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila na základě obdržených bodů.

Výsledky věcného hodnocení ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově PK 2024"

 Pořadové číslo  Registrační číslo projektu Žadatel Projekt Požadovaná dotace celkem bodů Splnil/nesplnil podmínky VH
1. 2024/PK/1/2 Obec Nečtiny Rybářské závody 2024 19 200,00 Kč 110 Splnil
2. 2024/PK/1/1 Obec Štichovice Kulturně - sportovní činnost v obci Štichovice 40 000,00 Kč 105 Splnil
3. 2024/PK/1/3 Obec Nečtiny Setkání seniorů 2024 20 800,00 Kč 70 Splnil
DOTACE CELKEM 80 000,00 Kč    

 

Minimálníbodová hranice pro splnění podmínkek věcného hodnocení je 55 bodů. Podmínky věcného hodnocení tedy splnily všechny žádosti.

Které projekty budou doporučeny k financování, určí Rozhodovací komise. Jednání rozhodovací komise proběhne v červenci.

Článek vyšel : 10.7.2024