Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 /

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vldař realizuje v rámci své strategie Programový rámec OPTAK.

Vazba na specifický cíl OP TAK:   

  • 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst

Vazba na opatření Strategického rámce SCLLD

  • 2.1.2    Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • 2.1.3    Podpora dlouhodobě udržitelného průmyslu

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Žadatelé definovaní v Programovém dokumentu OP TAK: MSP dle definice GBER 

 

Žadatel z území MAS Vladař musí podat svůj záměr do výzvy MAS Vladař, jeho záměr bude následně vyhodnocen výběrovou komisí MAS a vhodné záměry v alokaci výzvy MAS následně vybrány, doporučeny podání do výzvy OPTAK pro CLLD. Bez výběru záměru MAS nelze v této výzvě projekt podat!

Výzva OPTAK pro CLLD: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

 

Kontakt:

  • Ing. Josef Ryšavý
  • tel: 608 025 123
  • email: josef.rysavy@vladar.cz

Aktuality k tématu Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK):

© MAS Vladař 2016