Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlášena výzva Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

MPO vyhlásilo nadřazenou výzvu pro vybrané projektové žádosti vybrané na MAS. MAS Vladař aktuálně čeká na schválení programového rámce aby mohla vyhlásit výzvu na příjem projektových záměrů. Konzultujte Vaše záměry!

Podporované aktivity:

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení.

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Výše podpory:

  • 125 tis. – 1 mil. Kč

Míra podpory:

  • 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis)

Cílová skupina:

  • malý a střední podnik (definice GBER) Způsobilé výdaje
  • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
  • Služby (např. web, cloud, online prvky)

Klíčová specifika a omezení: Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP TAK.

 

Text nadřazené výzvy OPTAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477

 

Konzultace záměrů pro OPTAK:

Ing. Josef Ryšavý - tel. 608 025 123, email: josef.rysavy@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 12.4.2023