Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Území a partneři Místní akční skupiny Vladař

Ke stažení:

Stáhnout vše

Územní působnost Místní akční skupiny Vladař

Území Místní akční skupiny Vladař je tvořeno správním územím obcí: Andělská Hora, Bitozeves, Blatno, Blažim, Blšany, Čeradice, Čichalov, Deštnice, Holedeč, Chbany, Chyše, Kadaň, Krásný Dvůr, Kryry, Lenešice, Libědice, Liběšice, Libočany, Libořice, Lišany, Lubenec, Manětín, Mašťov, Měcholupy, Nečtiny, Nepomyšl, Nové Sedlo, Očihov, Pětipsy, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Pšov, Račetice, Radonice, Rokle, Staňkovice, Štědrá, Štichovice, Toužim, Tuchořice, Valeč, Veliká Ves, Verušičky, Vilémov, Vrbice, Vroutek, Výškov, Zálužice, Žatec, Žiželice, Žlutice

Celková rozloha území je 139 694m2 a v roce 2016 zde žilo 82 233 obyvatel.

Mapa území MAS Vladař

Interaktivní mapa území včetně dat

Partnerství Místní akční skupiny Vladař

Obecně prospěšná společnost MAS Vladař o.p.s. vytváří orgán, resp. organizační složku s názvem MAS Vladař (dále jen „MAS Vladař“), jako společnost dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním platném znění a její nejvyšší orgán Valnou hromadu MAS.

Organizační složka MAS Vladař je místní akční skupinou, což je místní partnerství mezi subjekty, zastupujícími soukromý a veřejný sektor, které působí na vymezeném subregionálním území (území působnosti MAS Vladař), pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Realizace SCLLD spadá výlučně do kompetence organizační složky MAS Vladař a Valné hromady MAS. Vyjma ředitele, žádný jiný orgán o.p.s. do realizace SCLLD nezasahuje. Valná hromada MAS zřídila pro další koordinaci realizace SCLLD Rozhodovací komisi MAS, Kontrolní komisi MAS a Výběrovou komisi MAS. Hlavní činností organizační složky MAS je provádění komunitně vedeného místního rozvoje na základě SCLLD. Pracovníci určení k zajištění realizace SCLLD provádějí vzdělávací, poradenské a další rozvojové aktivity výhradně spojené s realizací SCLLD MAS Vladař s vyhrazenými pracovními pomůckami a prostory. Pokud pracovníci vykonávají pracovní činnost mimo realizaci SCLLD vedou si osobní pracovní výkazy, kde toto striktně rozlišují. Společnost vede oddělenou účetní evidenci pro organizační složku MAS a zvlášť pro obecně prospěšnou společnost.

Místní akční skupina MAS Vladař má formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky obecně prospěšné společnosti na základě partnerských smluv uzavřených mezi touto obecně prospěšnou společností a partnery.

Partnery MAS Vladař jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit, na základě partnerské smlouvy.

Místní akční skupinu tvoří osoby soukromého, neziskového i veřejného sektoru, které vytvářejí na základě Partnerské smlouvy platformu místního partnerství.  Poměr partnerů veřejného sektoru v MAS nesmí přesáhnout 49 % hlasovacích práv. Aktuální seznam partnerů místní akční skupiny vede kancelář MAS.[1]

Partneři MAS Vladař tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS Vladař podle své převažující činnosti v partnerské smlouvě. Partner MAS Vladař může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Zájmové skupiny partnerů MAS Vladař jsou tyto:

  1. Životní prostředí a kulturní dědictví
  2. Zaměstnanost a sociální integrace
  3. Místní ekonomika a podnikání
  4. Vzdělání a venkovské školství
  5. Občanská vybavenost a služby, infrastruktura obcí
  6. Volnočasové aktivity a spolková činnost

Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu MAS Vladař členem pouze jednoho dalšího orgánu MAS Vladař.

Další podmínky partnerství v MAS Vladař jsou upraveny v rámci partnerské smlouvy a statutu společnosti. Prvotní znění partnerské smlouvy schvalují zakladatelé obecně prospěšné společnosti. Změny partnerské smlouvy schvaluje Valná hromada MAS Vladař.

Dokumenty týkající se jednání povinných orgánů MAS, to je zejména pozvánky, prezenční listiny, zápisy z jednání, bude MAS Vladař archivovat v souladu s pokyny ŘO a legislativy ČR.

Partneři MAS Vladař a řazení do zájmových skupin:

Svazek obcí Podbořansko OVSI
Obec Blatno OVSI
Mikroregion Radonicko OVSI
Nemocnice Žatec, o.p.s. OVSI
Svazek obcí Doupovské hory ZASI
Lesy Žlutice, s.r.o. MEAP
Obec Pětipsy ZASI
Žlutice 2000 o. s. VASČ
Budíček VASČ
JOB ASISTENT s.r.o. ZASI
Farma Valeč s.r.o. MEAP
Za záchranu kostela sv. Jiljí, občanské sdružení VASČ
Občanské sdružení Naše Radonicko VASČ
Cesta z města, občanské sdružení VASČ
Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec VASČ
LUKRA, s.r.o. MEAP
REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o. MEAP
Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení ZASI
Nadace Valeč v Čechách ŽPKD
YACHT CLUB NECHRANICE VASČ
"Občanské sdružení Vroutek lidem" ŽPKD
Silver Way s.r.o. MEAP
Zemědělské družstvo Novosedly MEAP
MS VZS ČČK Kadaň OVSI
Český západ, o.p.s. ZASI
1. Česká společnost, z. s. VASČ
Podbo Culture, z.s. VASČ
Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí VASČ
Dietrich ŽPKD
Sportovní klub Libědice VASČ
Zdeněk Ornst MEAP
Ján Borecký ŽPKD
Martina Bartošová OVSI
Milena Kostihová VASČ
Monika Heidenreichová OVSI
Miroslav Dorňák ŽPKD
Bohumil Peterka OVSI
Evženie Štěpánová OVSI
Jan Fronc VASČ
Ing. Josef Ryšavý VAVŠ
Martin Polák ZASI
Bc. David Šebesta ZPKD
Mgr. Josef Gilbert Matuška OVSI
Ing. Karel Honzl OVSI
Ing. Ondřej Fábera ŽPKD
Mgr. Ivana Bočánková MEAP
Bc. Miloslava Křimská OVSI

 

Aktuality k tématu Území a partneři Místní akční skupiny Vladař:

© MAS Vladař 2016