Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024
Aktuality:

Hodnocení žádostí ve výzvě Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024

Proběhlo hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení žádosti přijatých ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024"

MAS Vladař obdržela celkem 41 žádostí ve výzvě Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024. Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu ve výzvě výzvě "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024". Podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti splnily všechny přijaté žádosti. Ve středu 10. července provedla Výběrová komise věcné hodnocení přijatých žádostí. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila je na základě obdržených bodů. V případě shody obdrženého počtu bodů v rámci věcného hodnocení byla rozhodujícím kritériem nejprve výše požadované dotace a následně čas podání žádosti.

Výsledky věcného hodnocení ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024"

 Pořadové číslo  Registrační číslo projektu Žadatel Projekt Požadovaná dotace Celkem bodů Splnil/nesplnil podmínky VH
1. 2024/ÚK/1/10 Sbor dobrovolných hasičů Podlesice 145 let od založení SDH Podlesice 10 527,00 Kč 110 Splnil
2. 2024/ÚK/1/26 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pětipsy Pětipeský pětiboj aneb s humorem jde všechno líp 11 332,00 Kč 110 Splnil
3. 2024/ÚK/1/9 LiboBells, z.s. Koncert pro zvon 12 000,00 Kč 110 Splnil
4. 2024/ÚK/1/30 STELLA Kadaň, z.ú. Akce pro rodiny s ohroženými dětmi sociálním vyloučením v Hradci u Kadaně 20 000,00 Kč 110 Splnil
5. 2024/ÚK/1/31 Obec Rokle Halloweenská stezka odvahy v Rokli 20 000,00 Kč 110 Splnil
6. 2024/ÚK/1/28 Obec Očihov Oslavy 735 let obce Očihov 21 788,00 Kč 110 Splnil
7. 2024/ÚK/1/21 Městys Nepomyšl Oslavy 75. výročí MS ČČK Nepomyšl 24 900,00 Kč 110 Splnil
8. 2024/ÚK/1/22 Obec Čeradice Vítání léta a dětský den 25 000,00 Kč 110 Splnil
9. 2024/ÚK/1/24 Okrašlovací spolek, z.s. Komunitní léto v našich vesnicích 25 000,00 Kč 110 Splnil
10. 2024/ÚK/1/27 Obec Pětipsy Pohádková cesta z Pětipsů do Libědic 25 000,00 Kč 110 Splnil
11. 2024/ÚK/1/33 Zámek Poláky, z.s. Podpora a vybavení pro komunitu zámku Poláky 25 000,00 Kč 110 Splnil
12. 2024/ÚK/1/7 Obec Veliká Ves Posezení pod pergolou s kapelou Úlet 9 600,00 Kč 105 Splnil
13. 2024/ÚK/1/4 VEEV,z.s. Bílenecká pouť - Den sousedů 15 000,00 Kč 105 Splnil
14. 2024/ÚK/1/39 Obec Nové Sedlo Svatováclavský koncert 2024 20 000,00 Kč 105 Splnil
15. 2024/ÚK/1/40 Obec Žíželice Setkání rodáků 2024 20 000,00 Kč 105 Splnil
16. 2024/ÚK/1/17 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Očihov Martínské posvícení 24 480,00 Kč 105 Splnil
17. 2024/ÚK/1/41 Základní škola Lipenec, okres Louny Maškarní bál 24 800,00 Kč 105 Splnil
18. 2024/ÚK/1/16 Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s. Pomoc znevýhodněným dětem 24 900,00 Kč 105 Splnil
19. 2024/ÚK/1/5 Obec Zálužice Steknická dočesná 25 000,00 Kč 105 Splnil
20. 2024/ÚK/1/32 Obec Krásný Dvůr Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí 25 000,00 Kč 105 Splnil
21. 2024/ÚK/1/35 Město Mašťov Dětský den 25 000,00 Kč 105 Splnil
22. 2024/ÚK/1/37 Obec Vilémov Dětský den 20 000,00 Kč 100 Splnil
23. 2024/ÚK/1/11 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Návraty sv. Václava 24 998,00 Kč 100 Splnil
24. 2024/ÚK/1/34 Za záchranu kostela sv. Jiljí z.s. Místo pro setkávání 25 000,00 Kč 100 Splnil
25. 2024/ÚK/1/20 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kryry Setkání hasičů, hasiček a ostatních spolků bez rozdílu věku 20 000,00 Kč 95 Splnil
26. 2024/ÚK/1/36 Volnočasové centrum Bertík z.s. HOBBY HORSE ZÁVODY KRYRY 2024 23 870,00 Kč 95 Splnil
27. 2024/ÚK/1/14 Okrašlovací spolek STEBNO 2020 Benefiční kulturně společenské akce "Ukončení léta" 24 000,00 Kč 95 Splnil
28. 2024/ÚK/1/18 Spolek Dietrich Sousedské slavnosti (aneb člověk kostelu - kostel člověku) 24 000,00 Kč 95 Splnil
29. 2024/ÚK/1/1 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Vroutek Meziregionální soutěžní výstava králíků 24 480,00 Kč 95 Splnil
30. 2024/ÚK/1/38 Občanské sdružení NAŠE RADONICKO Radonické májové slavnosti 25 000,00 Kč 95 Splnil
31. 2024/ÚK/1/8 Centrum Chůvička, z.s. Stezka odvahy Podbořany 14 400,00 Kč 90 Splnil
32. 2024/ÚK/1/29 LEKAF z.s. Dětský den "Pravěká rozhledna" 20 000,00 Kč 90 Splnil
33. 2024/ÚK/1/19 Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Den matek 22 481,00 Kč 90 Splnil
34. 2024/ÚK/1/2 Obec Tuchořice "Tuchořická pouť" 25 000,00 Kč 90 Splnil
35. 2024/ÚK/1/25 Obec Radonice Dětský den a rozloučení s létem v Radonicích 25 000,00 Kč 90 Splnil
36. 2024/ÚK/1/15 Logopedická základní škola, příspěvková organizace 30. zahradní slavnost 24 000,00 Kč 80 Splnil
37. 2024/ÚK/1/13 Sport a Kultura Skupice, z.s. Pouť Petra a Pavla - Skupice 25 000,00 Kč 80 Splnil
38. 2024/ÚK/1/23 Městská správa sociálních služeb Kadaň S Úletem jako zamlada 8 800,00 Kč 75 Splnil
39. 2024/ÚK/1/6 VEEV,z.s. Pohádkově strašidelný les 14 000,00 Kč 75 Splnil
40. 2024/ÚK/1/3 TJ Vodní sporty Kadaň z.s. Závody Dračích lodí 25 000,00 Kč 75 Splnil
41. 2024/ÚK/1/12 TJ Sokol Měcholupy Turnaj Sokola 6 800,00 Kč 70 Splnil
POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM 856 156,00 Kč    

 

Minimálníbodová hranice pro splnění podmínkek věcného hodnocení je 55 bodů. Podmínky věcného hodnocení tedy splnily všechny žádosti.

Které projekty budou doporučeny k financování, určí Rozhodovací komise. Jednání Rozhodovací komise proběhne ještě tento měsíc.

 

Článek vyšel : 10.7.2024