Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

MAS Vladař má schválený programový rámec IROP

ke dni 20. 3. 2023, na programové období 2021 - 2027.

Vážení.

S radostí Vám oznamuji, že ke dni 20. 3. 2023 nám byl ze strany Řídícího orgánu IROP schválen programový rámec IROP na programové období 2021 - 2027 a byl již vydán i Akceptační dopis s podmínkami plnění programového rámce IROP pro potřeby čerpání finančních prostředků z Evropských fondů i s vazbou na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021 - 2027.

Co nás nyní čeká?

 • projektový manažer CLLD IROP zpracovává potřebné směrnice a interní dokumenty, dle kterých bude probíhat:
  • vyhlášení a otevření výzev MAS pro příjem projektových záměrů
  • administrativní kontrola a hodnocení projektových záměrů a další potřebné navazující kroky
  • výběr projektových záměrů, které budou doporučeny k dalšímu kroku, a to zadání žádosti o pdoporu do systému ISKP21+ ze strany žadatele a následné zahájení administrativní kontroly hodnocení ze strany ŘO IROP
  • zpracování a zveřejnění harmonogramu výzev
  • archiv, výstupy kompletní dokumentace programového rámce IROP na MAS Vladař
 • předání směrnic MAS Vladař ke schválení orgánu MAS
 • zveřejnění harmonogramu výzev na rok 2023, plán na rok 2024
 • vyhlášení a oteveřní prvních výzev v roce 2023, aktuální stav alokací a opatření IROP naleznete přímo zde: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
 • semináře pro žadatele

V případě dotazů, konzultací se obracejte na manažera operačního programu IROP

 • Nipauerová Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař
 • kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
 • mobil: +420 731 416 889
 • e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 21.3.2023