Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Harmonogram výzev ARCHIV 2021 Harmonogram výzev 2021_2 Harmonogram výzev 2021_1 Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2021, informace pro území MAS Vladař

Dne 18. 03. 2021 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2021.

Dne 6. 1. 2021, jsme Vás informovali, že MAS Vladař má již sestavený Harmonogram výzev pro rok 2021 v operačním programu IROP. V současné chvíli došlo k jeho aktualizaci a to na základě několika skutečností:

 • průběžné čerpání "dotací" ze strany žadatelů ve výzvách MAS Vladař (proplacení schválených žádostí o platbu na daných projektech, kde dochází buď ke krácení dotace ze strany ŘO IROP nebo "ušetření financí" při rozpočtovém vyúčtování způsobilých výdajů ze strany žadatelů)
 • změna finančního plánu IROP na SCLLD MAS Vladař, a to možnosti posílení výzev formou podání žádosti o změnu SCLLD MAS Vladař a schválení ze strany ŘO IROP (bude se jednat o přesun částečně zbývajících alokací na fiši IROP 5 - podrobné informace jsou uvedeny přímo v samotném dokumentu Harmonogram výzev_verze 2)
 • možnost vyhlášení a otevření 17. výzvy IROP 5 na podporu aktivit neformálníhio vzdělávání

Z výše uvedených důvodů tedy nyní přikládám aktualizaci harmonogramu pro rok 2021_verze 2, kde se dozvíte bližší potřebné informace. Tato verze, tedy č. 2. je platná od 18. 3. 2021 do 31. 12. 20211. Dále bude harmonogram na rok 2021 také aktuálně s potřebnými informacemi dostupný zde: Harmonogram výzev pro operační program IROP, kam budou aktuálně vkládány potřebné informace a případné aktualizace harmonogramu na rok 2021.

 

V roce 2021 budou vyhlášeny tedy dvě výzvy, které ještě spadají do programového období 2014 - 2020 / SCLLD MAS Vladař. Výzvy budou vyhlášeny na v těchto fiších:

 • IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  • alokace na výzvu 3.400.000,00 Kč
  • výzva bude zaměřena na podporu aktivity Bezpečnost dopravy
 • IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infratsruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • "předběžná" alokace na výzvu 207.989,78 Kč
  • výzva bude zaměřena na podporu aktivity Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

Uvedená alokace výzvy je uvedena v CZK a uvedená částka u každé výzvy je ve výši 95% (tedy příspěvek EFRR, bez 5% spoluúčasti žadatele). Jedná se o zbývající částky alokací u dané fiše IROP 1 a IROP 5, která byla schválena pro MAS Vladař na celé programové období 2014 - 2020. Co se týče alokace u 17. výzvy IROP 5, bude se postupně zhruba do května / června 2021 nyní průběžně aktualizovat čerpání ze strany žadatelů u schválených žádostí o podporu, viz výše uvedené informace o současném čerpání a po té bude podána žádost o změnu strategice SCLLD MAS Vladař - tabulka finančních plánů na 2014 - 2020. Do doby, než bude proveden celý administrativní a schvalovací proces mezi MAS Vladař o.p.s. a ŘO IROP nemůžeme současnou alokaci 17. výzvy oficálně navýšit, tak jak je také uvedeno v dokumentu Harmonogram výzev 2021_verze 2, k tomuto úkonu musí být ze strany ŘO IROP nejdříve vydané souhlasné stanovisko. O všech změnách budeme opět za včasu informovat na našich webových stránkách MAS Vladař, které doporučuji alespoň 1x týdně sledovat pro potřebné informace ke všem chystaným změnám - www.vladar.cz

 

O případných změnách budeme opět informovat a to formou aktualizace Harmonogramu výzev, které jsou dostupné zde: http://www.vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html sekce "HARMONOGRAM VÝZEV IROP".

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 30.3.2021