Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Harmonogram výzev ARCHIV 2020 Harmonogram výzev 2020_3 Harmonogram výzev 2020_2 Harmonogram výzev 2020_1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2020, informace pro území MAS Vladař

Dne 28. 8. 2020 proběhlo jednání Správní rady a Rozhodovací komise MAS, kde byly schváleny potřebné změny v Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2020.
19. 10. 2020 bylo doplněno čerpání alokací na fiší IROP - viz příloha článku.


AKTUALIZACE článku:

 • 19. 10. 2020
  • v příloze článku je možné si stáhnout přehled čerpání jednotlivých fiší IROP 1, IROP 2, IROP 3, IROP 4, IROP 5 a IROP 6

 

INFOMACE zveřejněné ke dni 16. 10. 2020:

MAS Vladař ve svém území aktualizoval vyhlášení výzev pro závěr roku 2020. Po opětovném mapování a zjišťování aktuálních potřeb v území a na základě usnesení Správní rady „SR“ a Rozhodovací komise MAS „RK MAS“ budeme řešit tzv. „finanční přesun“ z opatření IROP MAS do opatření IROP 4 (sociální podnikání) a IROP 2 (technika IZS), pro podpoření přijatých žádostí o podporu, které by jinak byly zařazeni na seznam náhradních projektů a to z důvodu vzniklého finančního převisu s vazbou na 14. výzvu IROP 4 a 15. výzvu IROP 2.

Aktualizaci harmonogramu pro rok 2020 nebylo bohužel možné propagovat dříve, a to z důvodu současně probíhajícího hodnocení přijatých žádostí o podporu 14. výzvy IROP 4 a 15. výzvy IROP 2. Jelikož již máme některé potřebné výsledky s vazbou na současně ukončené administrativní kroky jednotlivých žádostí o podporu, můžeme již nyní zveřejnit potřebné informace.

 

Seznam přijatých žádostí, ze kterých vyplývají finanční náročnosti na potřebu podpoření jednotlivých výzev a přijatých žádostí o podporu:

 

Z výše uvedeného dále vyplývá, že plánovaná 16. výzva IROP 3, která byla zaměřena na podporu komunitních center, se tedy již v roce 2020 a 2021 vyhlašovat nebude – viz změna harmonogramu v příloze tohoto článku. Finanční alokace bude využita na podporu výše uvedených výzev. Toto rozhodnutí vyplynulo i z dalších níže uvedených důvodů a faktů:

 • Závěr programového období 2014+
  • 31. 12. 2020 končí programové období 2014 – 2020, a vyhlašování „tzv. posledních nebo závěrečných výzev MAS“ je omezeno pouze již na rok 2021, kdy výzva může být vyhlášená a otevřená pro příjem žádostí o podporu pouze do 31. 12. 2021
 • Náročnost příprav, vyhlášení a otevření výzvy IROP a její administrace ze strany žadatele
  • z důvodu náročnosti administrativních příprav nejen žádostí o podporu v operačním programu IROP, ale i celkové administrativní náročnosti příprav vyhlášení a otevření výzvy na MAS, bude vyhlášena výzva v tom opatření, kde bude celková administrativa hlavně pro žadatele a příjemce podpory méně náročná a žadatel bude mít možnost a dostatek času na její přípravu
 • Podpoření přijatých žádostí o podporu na výzvách, kde vznikl finanční převis
  • podpoření podaných žádostí o podporu (které úspěšně splní hodnocení žádostí dle interních postupů MAS Vladař – IROP) na výzvách, kde je nyní nedostačující alokace, tedy převis na 14. výzvě IROP 4 a 15. výzvě IROP 2, a které by byli jinak zařazeny na seznam náhradních projektů
 • Úspěšné projekty, které byli podpořené přes MAS Vladař s vazbou na aktivitu Rozvoj komunitních center
  • v roce 2017 byla vyhlášená výzva na podporu komunitních center „KC“ a sociálních služeb, kdy se do výzvy přihlásili 3 žadatelé s vazbou na aktivitu „KC“ a všechny projekty byly úspěšně realizovány, kdy máme v území v současné době nově podpořená a plné funkční komunitní centra v Petrohradě, Valči a Kadani

 

Plán vyhlášení výzev pro rok 2021 budeme opět včas prezentovat na našich webových stránkách, a to v sekci Harmonogram výzev IROP do konce roku 2020.

 

kontaktní osoba:

 • Nipaueorvá Andrea - manažer IROP - CLLD MAS Vladař

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 16.10.2020