Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ /

Harmonogram výzev 2020_2

Ke stažení:

Stáhnout vše

VERZE 2 - Harmonogram výzev platný pro období od 19. 05. 2020 do 1. 9. 2020.

Případná změna nebo aktualizace harmonogramu bude vždy označena platným číslem verze a vymezením platného období, tedy příslušným datem.

Ke dni 23. 6. 2020 byla provedena aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2020, kdy došlo pouze k úpravě čerpání alokace u fiše IROP 1. Byla provedena změna v čerpání u fiše IROP 1 s vazbou na 13. výzvu IROP 1 a ukončené hodnocení za MAS Vladař, kdy u jedné žádosti o podporu došlo ke snížení finanční částky rozpočtu a tím tedy navýšení zbývající alokace fiše IROP 1. Ostatní data jsou beze změn.

Platná a aktuální verze je ke stažení zde v sekci "Ke stažení", název aktualizovaného harmonogramu výzev: "01 - IROP_Harmonogram výzev CLLD_verze 2_aktulizace čerpání"

 

kontaktní osoba: manažer operačního programu IROP, p. Nipauerová Andrea

Aktuality k tématu Harmonogram výzev 2020_2:

© MAS Vladař 2016