Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Harmonogram výzev 2020_2
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Harmonogramu výzev IROP 2020

Dne 19. 5. 2020 proběhla důvodná a potřebná aktualizace Harmonogramu výzev operačního programu IROP na rok 2020.

Vážení žadatelé, příjemci, partneři, členové a příznivci MAS Vladař.

V návaznosti na současnou probíhající administrativní přípravu vyhlášení a otevření avizovaných výzev v operačním programu IROP pro rok 2020 došlo ke změnám pořadí vyhlašování výzev s vazbou na potřeby území MAS Vladař. Z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu pořadového číslování vyhlašování výzev i na samotné doporučení ŘO IROP, které jsme vzali také v potaz.  Níže uvedeny změny v harmonogramu výzev pro rok 2020, jinak platnou verzi naleznete opět na našich webových stránkách www.vladar.cz / sekce HARMONOGRAM výzev IROP / Harmonogram výzev 2020_2 - verze II. platná od 19. 5. 2020 do 31. 12. 2020

 

Důvodné změny jsou vyznačeny zelenou barvou, jedná se pouze o textovou záležitost změn a žádná z těchto změn nemá vliv na současné vyhlašování výzev. Změny, které byly provedeny:

 • A) pouze změna pořadových čísel vyhlašovaných výzev,
  • původní pořadové číslo a vazba na = 14. výzva IROP 3 - sociální infrastruktura (komunitní centra)
   • NOVÉ POŘADÍ VÝZVY a vazba na = 14. výzva IROP 4 - sociální podnikání
  • původní pořadové číslo a vazba na = 15. výzva IROP 4 - sociální podnikání
   • NOVÉ POŘADÍ VÝZVY a vazba na = 15. výzva IROP 2 - integrovaný záchranný systém (technika pro IZS)
  • původní pořadové číslo a vazba na = 16. výzva IROP 2 - integrovaný záchranný systém (technika pro IZS)
   • NOVÉ POŘADÍ VÝZVY a vazba na = 16. výzva IROP 3 - sociální infrastruktura (komunitní centra)
 • B) aktivita u 15. výzvy (výzva bude zaměřena pouze na podporu techniky IZS),
 • C) posunutí termínu vyhlášení 16. výzvy - Komunitní centra

 

 

Děkujeme tímto všem za pochopení. V případě dotazů či nejasnotí je Vám k dispozici projektový manažer IROP, viz níže uvedený kontakt.

 

V případě dotazů kontaktujte:

 • Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař
  e-mail: andrea.nipauerova(vložtezavináč)vladar.cz
  mobil: +420 724 168 451

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 19.5.2020