Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Aktualizace: Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 4)

Dne 6.2.2018 vydal ŘO PRV verzi 4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, touto příručkou se řídí žadatelé z Programu Rozvoje Venkova (včetně žadatelů přes výzvy MAS).

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prirucka-pro-zadavani-zakazek-programu.html a http://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

Článek vyšel : 8.2.2018