Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Aktualizace Seznamu přijatých žádostí o podporu 14. výzva IROP 4

ZMĚNA ČERPÁNÍ ALOKACE - vazba na provedenou kontrolu formálního hodnocení a přijatelnost projektů "FNaP" 14. výzva IROP 4

Z důvodu změny čerpání alokace 14. výzvy IROP MAS Vladař, bylo nutné provést aktualizaci seznamu přijatých žádostí o podporu. Na současně probíhající hodnocení přijatých žádostí nemá tato změna žádný vliv. Pouze se provedla změna čerpání finanční alokace výzvy, z důvodu ponížení finančního plánu (CZV - celkové způsobilé výdaje) u podané žádosti o podporu s vazbou na provedenou kontrolu "FNaP" na MAS Vladař. Více viz samotný seznam přijatých žádostí s platným datem aktualizace ke dni 14. 9. 2020.

 

ZMĚNA čerpání alokace 14. výzvy IROP 4

 alokace výzvy (CZV)

2.105.263,16 Kč

 ZMĚNA čerpání alokace v důsledku změny CZV projektu

3.508.018,00 Kč

 Přijaté žádosti o podporu CZV v původní výši celkem (k datu 10. 08. 2020)

3.511.490,00 Kč

Poznámka k tabulce: Změna čerpání stanovené alokace 14. výzvy IROP 4 (CZV), byla způsobena ponížením finančního plánu (CZV) u podané žádosti o podporu, pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014580 s vazbou na provedené formální hodnocení a přijatelnost projektu (FNaP). Původní částka byla ve výši 1.497.861,00 Kč, po provedených změnách v projektu / žádosti o podporu je částka snížena na 3.000.000,00 Kč (CZV).

 

Případné dotazy směřujte na manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.9.2020