Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Avízo 1. Výzvy MAS Vladař z programu rozvoje venkova

Dne 15.1.2018 bude MAS Vladař vyhlašovat 1.výzvu PRV. Celkem bude možné podpořit projekty částkou 40,5 milionu Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 29.1.2018 do 23.2.2018.

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Ladislav Vopat, manažer PRV, ladislav.vopat@vladar.cz, tel.: 776 504 750

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 5.1.2018