Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo: 4.výzva MAS Vladař-IROP 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživostní učení I. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 4. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v březnu 2018 vyhlašovat 4.výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 30,0 milionu Kč.

Popis opatření v rámci fiše IROP5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení :
Cílem opatření je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. Pro dosažení cíle je nutné podpořit stavby, stavební úpravy a vybavení zařízení pro vzdělávání a dalších subjektů podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit pro výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, pro odborné vzdělávání, využitelné i pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce.

Bližší informace naleznete zde: http://www.vladar.cz/avizo-4-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-32.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 10.1.2018