Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) Avízo výzvy 6. IROP 4 Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 6. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP - ZMĚNY k připravované výzvě

Změna se týká pouze výše stanovené alokace pro 6. výzvu fiše IROP 4 a termínu vyhlášení výzvy !!!

ZMĚNA ke dni 27.4.2018 - v rámci příprav textace výzvy a směrnice č. 02 kritéria pro formální hodnocení a přijatelnost projektů včetně kritérií pro věcné hodnocení, byly provedeny změny, a to v celkové výši určené alokace pro 6. výzvu fiše IROP 4, která bude v rámci CZV ve výši 7.000.000,00 Kč, dále bude výzva vyhlášena až během měsíce května 2018, a to po úspěšném schválení a vyřešení potřebných administrativních kroků ze strany MAS Vladař a ŘO IROP. Ostatní uvedené informace zůstávají beze změn, více zde: AVÍZO 6. výzvy MAS Vladař

 

Kontaktní osoba v případě dotazů:
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 27.4.2018