Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Harmonogram výzev ARCHIV 2019
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Harmonogram výzev IROP 2019

V prosinci 2018 byl MAS Vladař již zveřejněn Harmonogram výzev operačního programu IROP na rok 2019

MAS Vladař ve 12/2018 zveřejnila na svých webových stránkách nový Hamronogram výzev pro operační program IROP, kde jsou uvedeny další výzvy pro rok 2019, které jsou v plánu v území MAS Vladař vyhlásit. Jelikož jsou v současné době v procesu kontroly a schvalování Interní postupy MAS Vladař, tedy směrnice č. 01 Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření střetu zájmů Operační program IROP, dle kterých probíhá nejen proces hodnocení, ale i vyhlašování výzev, a to dle požadavků ze strany ŘO IROP, kdy bylo nutné do 31. 12. 2018 provést aktualizaci uvedené směrnice, mohou se uvedené termíny vyhlašování výzev posunout. O případných změnách budeme opět informovat a to formou aktualizace Harmonogramu výzev, které jsou dostupné zde: http://www.vladar.cz/integrovany-operacni-program-vypis-text-14.html sekce "HARMONOGRAM VÝZEV IROP".

Galerie :

Článek vyšel : 18.1.2019