Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Harmonogram výzev ARCHIV 2017 - 2018
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

HARMONOGRAM VÝZEV IROP - změna ke dni 28. 08. 2018

Aktualizace HARMONOGRAMU VÝZEV IROP 2017 - 2018, verze č. 4, platný ke dni 28. 08. 2019

Dne 28. 08. 2018 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kdy v návaznosti na řešení a aktualizaci směrnice č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů Operační program IROP", dále jen "IP", dle požadavků ze strany ŘO IROP, je nutné provést aktualizaci uvedené směrrnice "IP" do 31. 12. 2018. Z důvodu součinnosti vyhlašování výzev a hodnocení přijatých žádostí, které probíhá dle platné verze této směrnice "IP", rozhodla na svém jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, že naplánované výzvy č. 7 (zaměřeno: Technika pro integrovaný záchranný systém, Stanice intergovaného záchranného systému) a výzvy č. 8 (zaměřeno: Památky) budou již vyhlášeny dle nových "IP", které budou v platnosti od 1. 1. 2019, aby bylo možné provést "dokončení"  hodnocení současných přijatých žádostí a bez omezení  tak vyhlásit výzvy v roce 2019 již v 1. pololetí 2019 dle nových "IP".

Toto rozhodnutí bylo učiněno, aby nedošlo k omezení vyhlašování výzev v roce 2019 v součinnosti s výše uvedenou aktualizací "IP". Pokud by MAS Vladař o.p.s. vyhlásila původně naplánované výzvy č.7 a č.8., dle současně platných "IP", musel by být celý proces hodnocení řešen dle momentálně platné směrnice č. 01 "IP" a vyhlašování výzev pro rok 2019, by se mohlo tak posunout až na 2. polovinu roku 2019.

Aktualizovaný harmonogram výzev IROP naleznete zde, jako přílohu tohoto článku a také na www.vladar.cz/irop, v sekci "HARMONOGRAM výzev IROP" / Harmonogram výzev 2017-2018_4

Kontaktní osoba: manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 18.9.2018