Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK
Aktuality:

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK

Proběhlo hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení žádosti přijatých ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK"


MAS Vladař přijala celkem 10  žádostí ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2022-2 ÚK. Podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nesplnily 2 z přijatých žádostí.

V úterý 6. prosince provedla Výběrová komise věcné hodnocení přijatých žádostí. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila je na základě obdržených bodů:

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Projekt  Požadovaná dotace  Věcné hodnocení (body) Splnil/nesplnil podmínky VH
1. 2022/ÚK/2/7 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Společná výsadba hrušní 8 302,90 Kč 100 splnil
2. 2022/ÚK/2/8 Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. Adventní koncert 6 000,00 Kč 90 splnil
3. 2022/ÚK/2/2 Obec Veliká Ves Listopadová taneční zábava 13 600,00 Kč 85 splnil
4. 2022/ÚK/2/5 Město Blšany Kulturní akce v Blšanech 20 000,00 Kč 75 splnil
5. 2022/ÚK/2/1 Okrašlovací spolek Budíček, z.s. Setkání fotbalových veteránů 9 920,00 Kč 70 splnil
6. 2022/ÚK/2/9 Obec Čeradice Sraz rodáků a přítel obce Čeradice 20 000,00 Kč 70 splnil
7. 2022/ÚK/2/10 Kulturní zařízení města Postoloprty Čertovské hrátky s rodinou Lucifera třináctého 18 000,00 Kč 65 splnil
8. 2022/ÚK/2/4 Základní škola Kryry, okres Louny Školní advent 14 800,00 Kč 50 splnil

Podmínkou pro splnění podmínek věcného hodnocení bylo získání min. 50 bodů. Tuto podmínku splnily všechny žádosti.

Článek vyšel : 7.12.2022