Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

Realizace SCLLD MAS Vladař

Logo IROP + MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011990

Výzva: Integrovaný regionální operační program, 6. výzva IROP - ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2

Realizace: 1. 2. 2019 - 31. 12. 2023

Realizace SCLLD MAS Vladař je pokračováním snahy MAS Vladař o.p.s. o kontinuální rozvoj venkovské oblasti na pomezí krajů Kralovarského, Plzeňského a Ústeckého. Při využití metody LEADER a integrovaného nástroje CLLD zacílíme podporu ze čtyř operačních programů ESFI fondů na řešení největších potřeb regionu, které aktivity fondů mohou podpořit. Projekt dále přispěje ke sladění cílů OP i národních zdrojů se skutečnými potřebami regionu MAS Vladař.

Předpokládaný rozpočet projektu: 19 579 632,00 Kč, z toho příspěvek EU: 18 600 650,40 Kč, vlastní zdroje: 978 981,60 Kč

Webové stránky projektu

Aktuality k tématu Realizace SCLLD MAS Vladař:

© MAS Vladař 2016