Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Příprava SCLLD MAS Vladař 2021+ Realizace SCLLD MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pozvánka - Valná hromada MAS Vladař 2022 - 15.11.2022

Vážení partneři MAS Vladař, zveme Vás na Valnou hromadu MAS Vladař konanou dne 15.11.2022 od 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Podbořany.

Místo konání: https://g.page/MeU_Podborany?share

Program:

 1. Informace o realizaci CLLD MAS Vladař
 2. Volba členů Rozhodovací komise MAS Vladař
 3. Volba členů Kontrolní komise MAS Vladař
 4. Volba členů Výběrové komise MAS Vladař
 5. SCLLD21+ MAS Vladař
  1. Programový rámec IROP SCLLD21+ MAS Vladař
  2. Programový rámec OPZ+ SCLLD21+ MAS Vladař
  3. Programový rámec OPTAK SCLLD21+ MAS Vladař
 6. Diskuse

Podklady pro jednání :

Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s., finanční závěrka a výrok auditora za rok 2021

aktuální složení orgánů, zápisy jednání:

 Návrh programových rámcu MAS Vladař pro SCLLD2021+:

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 21.10.2022