Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027 /

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

Ke stažení:

Stáhnout vše

MAS Vldař realizuje v rámci své strategie Programový rámec OPTAK.

Vazba na specifický cíl OP TAK:   

 • 2.1 Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst

Vazba na opatření Strategického rámce SCLLD

 • 2.1.2    Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 • 2.1.3    Podpora dlouhodobě udržitelného průmyslu

Aktivity definované v Programovém dokumentu OP TAK: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

Žadatelé definovaní v Programovém dokumentu OP TAK: MSP dle definice GBER 

 

Žadatel z území MAS Vladař musí podat svůj záměr do výzvy MAS Vladař, jeho záměr bude následně vyhodnocen výběrovou komisí MAS a vhodné záměry v alokaci výzvy MAS následně vybrány, doporučeny podání do výzvy OPTAK pro CLLD. Bez výběru záměru MAS nelze v této výzvě projekt podat!

Výzva OPTAK pro CLLD: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/

 

Kontakt:

 • Ing. Josef Ryšavý
 • tel: 608 025 123
 • email: josef.rysavy@vladar.cz

Aktuality k tématu Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK):

 • Vyhlašujeme 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař

  Vyhlašujeme 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař

  24.4.2024: MAS Vladař o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař. Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 5. 2024, datum ukončení příjmu projektových záměrů: 12. 6. 2024. Alokace výzvy 5.010.000Kč, dotace 50%, max. 1.000.000Kč. Podporovány budou aktivity investice do: a) Robotizace, automatizace, digitalizace, b) E-shop, cloudové služby, c) Komunikační a identifikační infrastruktura, výpočetní technika .. Celý článek

 • Vyhlášena výzva Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

  Vyhlášena výzva Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

  12.4.2023: MPO vyhlásilo nadřazenou výzvu pro vybrané projektové žádosti vybrané na MAS. MAS Vladař aktuálně čeká na schválení programového rámce aby mohla vyhlásit výzvu na příjem projektových záměrů. Konzultujte Vaše záměry! .. Celý článek

Stránky v této kategorii: 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS Vladař

© MAS Vladař 2016