Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 16. výzvu MAS Vladař z IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)

16. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)

Dne 30. 4. 2021, od 10:00 hodin bude v systému ISKP14+ zpřístupněna a otevřena 16. výzva MAS Vladař v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu aktivity Bezpečnost dopravy.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 16. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)

V rámci vyhlášené 16. výzvy / IROP 1 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

30.4.2021 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

30.4.2021 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

30.6.2021 10:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

3 578 947,37 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 3 578 947,37 Kč

 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

ÚT  8.30 – 13.00 hodin (pouze po předešlé domluvě !!! POZOR)

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

 

Galerie :

Článek vyšel : 27.4.2021