Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: IROP 2 - Veřejná prostranství
Aktuality:

WORKSHOP - IROP 2 Veřejná prostranství

pro žadatele v území MAS Vladař, který se bude konat dne 13. 12. 2023 v prostorách kanceláře MAS Vladař, Podbořany.

Vážení.

Zvemé Vás tímto na Workshop s vazbou na programové období 2021 - 2027 operačního programu IROP, který je určen této skupině žadatelů:

 • obce
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji
 • organizační složky státu (OSS)
 • příspěvkové organizace OSS (PO OSS)
 • církve
 • církevní organizace
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné a státní vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce

Budeme se věnovat potřebným informacím dané vyhlášenou výzvou ŘO IROP, pod kterou budou MASky v rámci celé České republiky otevírat a vyhlašovat své výzvy. MAS Vladař bude mít tuto část řešenou v opatření IROP 2 Veřejná prostranství.

Co se dále dozvíte?

 • potřebná příprava projektového záměru
 • plán harmonogramu výzev IROP
 • podporované aktivity, způsobilost výdajů, oprávnění žadatelé, možnosti čerpání

Termín, čas a místo konání:

 • 13. 12. 2023, 09.00 - 13.00 hodin
 • kancelář MAS Vladař, Masarykovo náměstí 22, Podbořany
 • bližší informace a program naleznete v pozvánce, viz příloha tohoto článku

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.11.2023