Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

ZMĚNA VÝZVY Č. 5 - IROP 1

Změna výzvy č. 5 IROP 1 je platná k datu 1.3.2018 a týká se pouze zúžení aktivit, které jsou součástí výzvy č. 53 / IROP / CLLD.

Změna výzvy byla podmíněna převyšujícím zájmem ze strany žadatelů a partnerů v rámci území MAS Vladař přednostně o aktivitu "Bezpečnost dopravy".

Z tohoto důvodu bylo orgánem MAS Vladař - Rozhodovací  komise MAS - stanoveno a odsouhlaseno, že výzva č. 5 bude nyní vyhlášena pro aktivitu BEZPEČNOST DOPRAVY. Pro ostatní aktivity, které jsou součástí schválené strategie MAS Vladař bude výzva vyhlášena předběžně začátkem roku 2019, kdy přesnější termín bude znám v rámci vyhotoveného harmonogramu výzev pro rok 2019, který bude zveřejněn na webových stránkách MAS Vladař v 2.polovině roku 2018. V případě dotazů v rámci těchto uvedených změn nás neváhejte kontaktovat. Termín vyhlášení výzvy je stále stanoven na měsíc březen 2018, kdy se nyní již řeší její schválení v rámci kompetencí ŘO IROP.

kontaktní osoba: p. Nipauerová Andrea, tel.: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

VÝZVA Č.5 - IROP 1 - viz.také avizo výzvy č.5

Galerie :

Článek vyšel : 8.3.2018