Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Harmonogram výzev MAS Vladař IROP 2023 - AKTUALIZACE

Proběhla aktualizace harmonogramu výzev operačního programu IROP MAS Vladař pro rok 2023.

Vážení.

Dne 27. 7. 2023 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byla schválená aktualizace harmonogramu výzev v operačním programu IROP na rok 2023. Tato změna se týká pouze přidáním 3. a 4. výzvy v opatření IROP 6 Kultura, 1. výzva IROP 3 a 2. výzva IROP 2 jsou beze změn. Řídící orgán IROP v současné době MASkám v rámci České republiky již vyhlásil a otevřel pro příjem žádostí do výzev "CLLD" všech sedm opatření. Abychom jsme tedy mohli být co nejvíce nápomocni v plnění potřeb, plánů a vizí v rámci území MAS Vladař, přikročili jsme k vyhlášení dalších výzev na závěr roku 2023. Více již Vám řekne harmonogram výzev, viz příloha tohoto článku a dále níže uvedené informace.

Co bude nyní dále následovat?

Na dalším jednání RK MAS, které proběhne na přelomu srpna / září 2023 budou předloženy ke schválení potřebné dokumenty, směrnice a šablony, které musíme mít v souladu s programovým rámcem IROP, dále s pravidly operačního programu IROP. Nyní již tedy probíhá kompletní příprava finálních výstupů a dokumentů, abychom mohli dle harmonogramu vyhlásit a otevřít pro příjem projektových záměrů své další výzvy:

 • 3. výzva IROP 6 Kultura
  • Revitalizace kulturních památek
  • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 6.000.000,00 Kč CZV
  • 70. výzva IROP CLLD
 • 4. výzva IROP 6 Kultura
  • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • typ regionu MRR
  • alokace pro tuto výzvu 1.920.960,80 Kč CZV
  • 114. výzva IROP CLLD

Již nyní můžete zahájit potřebné přípravy svých projektových záměrů a žádostí o podporu. Ať už konzultacemi na MAS Vladař, přípravy vypracování potřebných dokumentů, cenových marketingů případně veřejných zakázek. Zde je také nutné pamatovat na to, že MAS přebírá pravidla z "nadvýzev" ŘO IROP, viz výše uvedené, takže se můžete podívat do pravidel pro žadatele a příjemce (způsobilé výdaje, podporované aktivity, povinné přílohy, systém a kroky hodnocení). Po vyhlášení a otevření výzvy MAS se bude vždy konat seminář pro žadatele. Včas bude opět zveřejněno na našem webu a také zasláno jako informace v území.

 

Kontaktní osoba:

 • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
 • mobil 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 10.8.2023