Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Místní akční skupina Vladař

Místní akční skupina Vladař je organizační složkou MAS Vladař o.p.s. založenou za účelem realizace komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař. Místní akční skupina Vladař splňuje standardy komunitně vedeného místního rozvoje.

Místní akční skupina Vladař tvoří partneři, kteří tvoří také povinné orgány MAS, tedy valnou hromadu, rozhodovací komisi, kontrolní komisi a výběrovou komisi. Hlavním posláním je příprava, realizace a evaluace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

30.3.2016 podala Místní akční skupina Vladař žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014-2020 pod číslem CLLD_15_01_146. Na základě rozhodnutí byla tato strategie dne 18.9.2017 schválena k realizaci.

Činnost místní akční skupiny je financován z projektu Rozjezd SCLLD MAS Vladař

Další informace :

 

Aktuality k tématu Místní akční skupina Vladař:

Stránky v této kategorii: Zápisy z jednání Valné hromady, Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020, Území a partneři Místní akční skupiny Vladař, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+, Orgány MAS Vladař, Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař, Podpora mládeže na území MAS Vladař, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2021-2027

© MAS Vladař 2016