Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Informace pro příjemce PRV - Monitorovací zpráva

Jako každý rok i letos je potřeba odevzdat monitorovací zprávu u všech proplacených projektů v rámci PRV do 31. 07. 2021 přes portál Farmáře.


Monitorovací zprávu za rok 2020 má povinnost vyplnit a odevzdat příjemce dotace u projektu, kterému byla proplacena dotace do 31. 07. 2021

Monitorovací listy jsou k dispozici u všech proplacených projektů (jedná se o všechny projekty, které budou proplaceny do 31. 07. 2021).

Pokud příjemce dotace u proplaceného projektu nevyplní do příslušného termínu monitorovací list, bude mu zaslána výzva s lhůtou pro doplnění. Jestliže i poté nebude monitorovací zpráva doložena, bude uděleno opatření k nápravě.

Připomínáme, že Monitorovací zprávu je potřeba zasílat každý rok po dobu vázanosti projektu, tj. 5 let od proplacení dotace na účet žadatele.

 

Instrukce k podání Monitorovací zprávy (kde ji na portálu Farmáře najít a jak ji vyplni) naleznete v přílohách.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.6.2021