Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 3. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Místní akční skupina Vladař Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Opravený seznam vybraných projektů 3 výzvy PRV - Fishe 1, 2, 3

Opravený seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař, Fishe 1, 2, 3, které splnily náležitosti přijatelnosti a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

V příloze tohoto článku naleznete zápisy z jednání Výběrové a Rozhodovací komise a opravený "Seznam projektů podaných v 3. Výzvě PRV MAS Vladař", Fishe 1, 2, 3, které splnily náležitosti administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na MAS, věcného hodnocení Výběrové komise a následně byly schváleny Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování.

 

Kontaktní osoby:

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 2.11.2019