Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Operační program zaměstnanost OPZ3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY OPZ2: Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. 2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Pozvánka na semináře pro žadatele ve výzvách OPZ

Zveme všechny zájemce o podporu z 2. a 5. výzvy OPZ MAS Vladař na semináře pro žadatele 18.3.2019.


„2. výzva MAS Vladař–OPZ–Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.“

MAS Vladař o.p.s. Vás zve na seminář k vyhlášené výzvě, k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost „OPZ“

Termín konání:
18.3.2019 od 9:00 hod.- kancelář MAS Vladař - Masarykovo náměstí 22, Podbořany (v 1. patře budovy)

Program semináře:

 • Prezence
 • Zahájení semináře
 • Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO OPZ“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny a další potřebné údaje)
 • Přestávka – občerstvení
 • Podání žádosti v ISKP14+
 • Závěr, diskuse

 

 

„5. výzva MAS Vladař–OPZ–Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.“

MAS Vladař o.p.s. Vás zve na seminář k vyhlášené výzvě, k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost „OPZ“

Termín konání:
18.3.2019 od 10:00 hod.- kancelář MAS Vladař - Masarykovo náměstí 22, Podbořany (v 1. patře budovy)

Program semináře:

 • Prezence
 • Zahájení semináře
 • Podání žádosti v ISKP14+
 • Přestávka – občerstvení
 • Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO OPZ“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny a další potřebné údaje)
 • Závěr, diskuse

Potvrzení účasti:

 • Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednotlivých seminářích, nejpozději do 15.3.2018
 • e-mail:dana.lnenickova@vladar.cz
 • tel.: +420 353 399 708

Své dotazy můžete zasílat již nyní na dana.lnenickova@vladar.cz.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 5.3.2019