Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Program rozvoje venkova 2014-2021 Místní akční skupina Vladař 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality:

Probíhá příjem žádostí do 5. výzvy MAS Vladař - Program rozvoje venkova

Už jen do 21. března bude možné podat žádost o podporu v 5. výzvě MAS Vladař - Programu rozvoje venkova.
Výzva je zaměřena na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání, neproduktivní investice do lesů. Výše alokace výzvy činí více než 16 mil. Kč.


Jste zemědělský nebo nezemědělský podnikatel? Zpracovatel zemědělské produkce či vlastník lesů (včetně obcí)?
Pak právě Vám je tato výzva určena.

Žádost o dotaci můžete podávat v rámci následujících Fichí:

  • PRV1 - Investice do zemědělských podniků
  • PRV2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • PRV3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • PRV4 - Neproduktivní investice v lesích

 

Více informací o výzvě nalezenete zde.


 

Doproručujeme konzultovat Vaše projektové záměry s pracovníky MAS.
K dispozici je Vám manažerka PRV: Kristýna Gubíková, kristyna.gubikova@vladar.cz, mobil: +420 775 372 835

Galerie :

Článek vyšel : 10.3.2021