Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. /

Dotace pro rozvoj venkova

Na rozvoj venkovských oblastí i života na venkově lze využít dotací. MAS Vladař o.p.s. mimo vlastních výzev integrovaného nástroje CLLD podporuje územní partnery v čerpání takových prostředků.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s Vašimi záměry.

Krajské dotace území MAS Vladař:

Samostatně můžete hledat např. na :

Firemní nadace, fondy a granty:

 

Aktuality k tématu Dotace pro rozvoj venkova:

© MAS Vladař 2016