Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Program rozvoje venkova 2014-2021
Aktuality:

Seznam přijatých žádostí v 5. výzvě MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

V neděli 21. 3. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu v 5. Výzvě MAS Vladař v rámci programového rámce PRV.
Přes portál farmáře SZIF dorazilo celkem 43 žádostí o podporu ve 4 fichích s celkovými náklady za téměř 41 mil. Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektů činí více než 35 mil. Kč, požadovaná dotace je necelých 19 mil. Kč.
Podané projekty se zavazují vytvořit 12 pracovních míst.


Seznam přijatých žádostí:

Seznam je řazen podle času přijetí žádosti na MAS. Pořadí projektů pro výběr k financování bude sestaven až na základě věcného hodnocení Rozhodovací komisí MAS Vladař.

Fiche PRV1 -  Investice do zemědělských podniků, celková alokace na vyplacení dotace: 608.527,-Kč

Fiche Číslo žádosti Název Místo realizace CZV (Kč) Dotace
1. 2020-071-005-001-178 Rozvoj farmy - Pokutice Kadaň 429 550 257 730
1. 2020-071-005-001-179 Investice do farmy Vlkani Radonice 180 000 108 000
1. 2020-071-005-001-192 Modernizace farmy Toužim 499 000 299 400
1. 2020-071-005-001-194 Stroj pro zemědělce Podbořany 360 000 180 000
1. 2020-071-005-001-195 Modernizace strojového vybavení podniku Nečtiny 650 000 299 400
1. 2020-071-005-001-203 Nákup diskové sekačky Lubenec 100 000 60 000
1. 2020-071-005-001-204 Fóliovník do zahradnictví Veliká Ves 492 000 246 000
1. 2020-071-005-001-205 Nákup zemědělské techniky 2021 - Tažený postřikovač Tuchořice 420 000 210 000
1. 2020-071-005-001-208 Investice do podniku Chbany 450 000 225 000
1. 2020-071-005-001-218 Zemědělská technika pro zpracování půdy Žatec 410 000 205 000
      CELKEM 3 990 550 2 090 530

 

Fiche PRV2 -  Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, celková alokace na vyplacení dotace: 2.195.960,-Kč

Fiche Číslo žádosti Název Místo realizace CZV (Kč) Dotace
2. 2020-071-005-002-177 Uvádění zemědělských produktů na trh                         Chbany 415 000 207 500
2. 2020-071-005-002-185 Vybavení bourárny a prodejny masa Kryry 994 450 497 225
2. 2020-071-005-002-187 JATKA A BOURÁRNA VE VALČI Valeč 961 115 432 501
2. 2020-071-005-002-191 Pořízení řezačky s mícháním Podbořany 397 962 198 981
2. 2020-071-005-002-200 Pořízení hmotných investic Manětín 1 490 000 745 000
2. 2020-071-005-002-220 Moštárna Manětín 500 000 250 000
2. 2020-071-005-002-224 zpracování ovoce Valeč 81 816 44 550
      CELKEM 4 840 343 2 375 757

 

Fiche PRV3 -  Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, celková alokace na vyplacení dotace: 8.653.879,-Kč

Fiche Číslo žádosti Název Místo realizace CZV (Kč) Dotace
3. 2020-071-005-003-180 Investice do rozvoje podniku Měcholupy 1 980 000 891 000
3. 2020-071-005-003-181 Investice do rozvoje společnosti Postoloprty 1 999 000 899 550
3. 2020-071-005-003-184 Investice do rozvoje podniku Blšany 1 960 000 882 000
3. 2020-071-005-003-190 Užitkový vůz pro řemeslníka Vilémov 477 355 214 809
3. 2020-071-005-003-196 Rozvoj podnikání v tisku Kadaň 1 000 000 450 000
3. 2020-071-005-003-197 Užitkové vozidlo Blažim 499 000 224 550
3. 2020-071-005-003-199 Investice na rozvoj montážního podniku  Radonice 768 000 345 600
3. 2020-071-005-003-201 Pořízení omítací pily Kryry 400 000 140 000
3. 2020-071-005-003-202 Pořízení stavební mechanizace Verušičky 1 600 000 720 000
3. 2020-071-005-003-206

Textilní výroba - doplnění technologického vybavení
pro výrobu spodního prádla.

Žatec 497 000 223 650
3. 2020-071-005-003-207 Nákup auta pro rozvoj podniku Kadaň 550 000 225 000
3. 2020-071-005-003-209 Nákup vybavení pro opravy zemědělské techniky a vozidel Lubenec 499 000 224 550
3. 2020-071-005-003-210 Užitkový vůz Veliká Ves 799 000 225 000
3. 2020-071-005-003-211 Vznik projekční kanceláře Kadaň 1 000 000 450 000
3. 2020-071-005-003-212 Založení a počáteční rozvoj Pivovaru Valeč, s.r.o. Valeč 496 100 223 245
3. 2020-071-005-003-213 Zahájení činnosti v maloobchodu krmivem Kadaň 700 000 225 000
3. 2020-071-005-003-214 Investice na rozvoj penzionu Žatec 496 478 223 415
3. 2020-071-005-003-215 Stroje pro truhláře Vilémov 995 000 391 050
3. 2020-071-005-003-216 Přádelna na zpracování vlny Štědrá 2 000 000 900 000
3. 2020-071-005-003-219 Rozšíření penzionu Manětín 470 000 211 500
3. 2020-071-005-003-221 Pořízení a rekonstrukce – přestavba ,na školící středisko
a přednáškové sály.
Blšany 1 940 000 873 000
3. 2020-071-005-003-222 Podpora rozvoje činnosti Kadaň 322 140 144 963
3. 2020-071-005-003-223 Technické zázemí ubytování Valeč 342 430 154 093
3. 2020-071-005-002-225 Rozvoj Valečské pálenice Valeč 132 000 59 400
      CELKEM 21 922 503 9 521 375

 

Fiche PRV4 Neproduktivní investice v lesích, celková alokace na vyplacení dotace: 4,876.605,-Kč

Fiche Číslo žádosti Název Místo realizace CZV (Kč) Dotace
4. 2020-071-005-004-189 Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích
obce Andělská Hora
Andělská Hora 548 627 548 627
4. 2020-071-005-004-193 Zvýšení společenské a rekreační hodnoty lesa - Blšany Blšany 4 210 558 4 210 558
      CELKEM 4 759 185 4 759 185

Galerie :

Článek vyšel : 23.3.2021